Tọa Độ , Map Sự Kiện Chính Mu Khởi Nguyên

Ngày đăng: 27/11/2021 | Chuyên mục: Tin Tức


Lông Vũ ,Huy hiệu Hoàng tộc, Linh hồn Condor sẽ được mở drop ngay từ ngày đầu tiên tại map k4 và 3rack

Thỏ Ngọc Lorencia tọa độ ( 191 114) (186 128 ) (141 128) (183 102)(171 085) ( 141 074 )

Summer Lorencia tọa độ ( 191 114) (186 128 ) (141 128) (183 102)(171 085) ( 141 074 )

Giáng Sinh Lorencia tọa độ ( 191 114) (186 128 ) (141 128) (183 102)(171 085) ( 141 074 )

Boss vàng Lorencia tất cả các cổng

Boss KunDun kalima 7 Kilima7 thời gian 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

Medusa Đầm Lầy chết thời gian 9h 11h 13h 15h 17h 19h 21h 23h

Sự Kiện Siêu Boss Atlans
Time 12h40 19h40 21h40
Boss Vàng các loại 120 con
Kundun x2 atlan và atlan3 ( Drop đồ Thần và 380 )
Medusa —————— ( Drop đồ 400 Ngọc Custom)
Erohim —————— ( Drop RingPen+ Cụm Ngọc các loại)
Selupan —————- ( Drop Nguyên Liệu quay WIng 2.5 )

Sự Kiện Boss Nix

Boss Nix Icarus thời gian 12h 20h

Drop 10 Boxx GM
( Box Gm drop đồ 380, Vũ Khí Rồng, Nguyên Liệu Quay vũ khí Rồng c2, Nguyên liệu quay vũ khí Rồng c3 )

Sự Kiện Đại Chiến Refuge

Map Refuge thời gian 11h30 20h30
trong vòng 30 phút tiêu diệt quái có tỷ lệ Drop đồ VIP

Item cụ thể
ngày open
Drop( trang bị Huyết Thần )
ngày thứ 7
Drop( trang bị Thức Tỉnh )
Drop( trang bị Hắc Thần )
ngày 15
Drop( trang bị Thánh Thần )
Drop( trang bị Lam Thần )
Ngày 23
Drop( trang bị Tim Bạc )