Mốc Nạp Máy Chủ Icarus

Ngày đăng: 16/01/2022 | Chuyên mục: Tin Tức


Mốc Nạp
300k = 800k Wc
1 Set Lam Thần Full +11
1 Vũ Khí Rồng + 11
Wing 2.5 Full
Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

500k = 1tr500k Wc
1 Set Lam Thần Full + 13
1 bộ Ring Pen Full + 15
1 Vũ khí Rồng 2 Full +1
Wing 3 +9
Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

1 triệu = 3tr Wc
1 Set Tim Bạc Full Thần + 13
1 bộ Ring Pen Full + 15
1 Vũ Khí Rồng Cấp 3 +13
Wing 3 Full +13
Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L

1tr500k = 4tr5 Wc
1 Set Tim Bạc Full Thần + 13
1 bộ Ring Pen Full + 15
1 Vũ Khí VIP Full Thần +13
1 Khiên VIP Full Thần +13
Wing3 Full +15
Ngọc các Loại 90B 90S 90Cre 90C 90L