Mốc Nạp máy chủ Kalima

Ngày đăng: 21/03/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Mốc Nạp máy chủ Kalima
300k = 800k WC
1 Set Lam Than Full +13
1 Cánh 2.5 + 11
1 Vũ khí rồng 1 +13
90B 90S 90C 90Cre 90 Life

500k = 1m5 Wc
1 Cánh Cấp3 +13
1 Set Lam Than Full Thần +13
1 Vũ Khí Rồng 2 +13
90B 90S 90C 90Cre 90 Life

1m = 3m WC
1 Set Ring Pen 13
1 Set Tim Bạc 13 Full Thần
90B 90S 90C 90Cre 90 Life

có nhu cầu nạp nhiều hơn liên hệ admin