Hướng Dẫn Treo Off tự nhặt item theo ghi chú

Ngày đăng: 31/10/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Thiết lập cài đặt như hình

 

 

Sau khi cái đặt auto xong và lưu thiết lập thì chọn bãi quái và ấn nút Home hoặc bật auto như bình thường
Game game sẽ dis ra thế là đã thành công treo off tự nhặt đồ rồi