[Hướng Dẫn] Nâng Cấp Item MU Khởi Nguyên

Ngày đăng: 14/02/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Bước 1: Tìm nguyên liệu
Trang bị Huyết Thần ( drop tại sự kiện Đồ Vip tại Refuge time 11h30 20h30 )
Boss Kundun ( Drop trang bị huyết thuần và 380 )
Box GM ( Drop trang bị huyết thuần và 380 , Vũ Khí Rồng)

Box Kundun5 ( có tỷ lệ Drop Box GM và Đá Ma Thuật thấp, Đá Ma Thuật trung)

Đá Ma Thuật thấp : Đổi cho NPC Thu mua ngọc được 10k wc ( Train quái K4 và 3r có Drop )
Đá Ma Thuật trung : Đổi cho NPC Thu mua ngọc được 20k wc ( Train quái K4 và 3r có Drop )

Cụm ngọc 30 viên ( B , S , C , Cre ) Drop tại sự Kiện thỏ Sumer Newyeah

Bước 2: Chế tạo trang bị từ Huyết Thần đến Tim bạc
tại ChaosGobin Noria
Nguyên liệu cần

3 Item Huyết Thần +9 ==> Lam Thần +9 cùng loại VD ( 3 Mũ , 3 Áo , 3 Quần …v.v )
30 Chaos
30 Bles
30 Soul
30 Cre

Tỷ lệ chế tạo trang bị

Chế tạo trang bị Thức Tỉnh ( 80% )

Chế tạo trang bị Hắc Thần ( 80% )

Chế tạo trang bị Thánh Thần ( 80% )

Chế tạo trang bị Lam Thần ( 80% )

Chế tạo trang bị Tim Bạc ( 80% )

Chế tạo trang bị VIP ( 80% )
Vật phẩm
Nhận được khi chế tạo sẽ ramdom 3op Exl

Chúc các bạn thành công