[Hướng Dẫn] Cày Wcoin

Ngày đăng: 15/02/2022 | Chuyên mục: Hướng dẫn


Xin chào các bạn đây là bài viết hướng dẫn người chơi mới cày Wcoin MU Khởi Nguyên

1
Các vật phẩm đổi được thành Wcoin
Đá Ma Thuật thấp Drop tại Kanturu4 , Barracks ,Boss MDS, Kundun và Box 5
Đá Ma Thuật trung Drop tại Kanturu4 , Barracks ,Boss MDS, Kundun và Box 5
Giá trị Đá Ma Thuật thấp 10k Wcoin
Giá trị Đá Ma Thuật Trung 20k Wcoin
đổi tại NPC Thu Mua Ngọc tại lorencia

Đồ ex các loại giá từ 100 đến 500wc 1 món
đổi tại NPC Thu Mua Đồ Ex tại lorencia

Ngọc các loại giá từ 100 đến 500wc 1 món
đổi tại NPC Thu Mua Ngọc tại lorencia