Thông Tin Item Drop Box

Ngày đăng: 16/01/2022 | Chuyên mục: Tin Tức


Box Kundun3 có tỉ lệ Drop Cụm Ngọc
Box Kundun4 Drop vũ khí Rồng + Item 380 và Huyết Thần
Box Kundun5 Drop vũ khí Rồng + Item Huyết Thần + Thức Tỉnh có tỷ lệ drop Box GM
Box Gm Drop item Hắc Thần, Thức tỉnh , Wing3 ,Ngọc Custom , Nl quay vũ khí rồng 2 3 4